С. Аврен – крепост Акверан

img 5891 scaled e1605875042674

5 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Акверан се намира на 1.95 km южно по права линия от центъра на село Аврен, в местността „Кишишлика“, откъдето идва наименованието ѝ “Кишишлик кале”. Построена е на скална тераса с отвесни, на места високи до 10 m склонове на запад и югозапад, много стръмни от юг и югоизток. Най- достъпна е от север, североизток и изток, като пътят към твърдината е от изток срещу ъгъла на североизточната и югоизточната стена. Отбранителната линия от достъпните части включва основна крепостна стена, протейхизма, ров и вал от външната му страна. Крепостна стена се забелязва от север, североизток, изток, юг и югозапад. Тя е дълга около 270 m, ограничаваща защитена площ около 30 дка. Формата на твърдината е неправилна, максимални размери 188 m в посока север- юг и 165 m в посока изток- запад. Основната крепостна стена се проследява под насип, който е висок около 2-3 m и широк около 4-5 m. През 25-30 m по трасето ѝ се забелязват останки от кули, издаващи се пред нея. На 10 m пред основната стена се виждат останките на протейхизма. Тя е изградена в основата си от големи квадри. Основната част от нея се проследява под насип. Трасето ѝ се вижда от север, североизток и югоизток. От север и североизток се забелязват останките на крепостен ров, широк 10 m, който в днешно време е почти обезличен. Пред него от външната страна се забелязват останките на малък вал, широк около 2 m. По терена се долавят следи от сгради и се открива строителна и битова керамика от V-VI и ХIII-ХIV в. В обекта са намерени кръстове, накити, сграфито паници и монети на цар Иван Александър с Михаил (1331-1371). Предполага се, че тук се локализира укреплението Акверан.

Местоположение

Надморска височина: 218 m GPS координати: 43°05’47” С.Ш. и 27°40’42” И.Д.

Литература

Атанасов, Г. Добруджанското десподство. В. Търново, 2009.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.