С. Стояновци – крепост Кулата


Описание и история

Тракийска, антична и късноантична крепост Кулата се намира на едноименния връх, на 2.78 km югоизточно по права линия от центъра на село Стояновци. Изградена е на най- високия връх, който се намира на билото на рида „Ала гюне“. На съседния източен и втори по височина връх (Кота 898), също има крепост. Двата върха са на 410 m един от друг. Рида е разположен по дължина в посока изток- запад. Той е част от Предбалкана, на която част е разположена първа отбранителна линия крепости на Византийската империя, построени за отбрана от север. Покрай двете крепости минават три пътя- главения римски път, който идва вероятно от „Сексагинда Приста“ при град Русе, минава през крепостта на „Кота 898“ и покрай крепостта при село Костел излиза при сливенското село Бяла паланка и от там в равна Тракия. В близък план той се изкачва на билото на „Ала гюне“ от север през крепостта на „Кота 898“, като от север идва от крепостта при село Дебели рът и отива на юг към крепостта при село Беброво. Втория път е паралелен на първия, но поради релефа на планината тук почти се събира с първия. Той излиза на билото на 700 m източно от твърдината при „Кота 898“, тръгва на югозапад, като достига на 410 m от нея и продължава на юг, като в долината слиза между селата Беброво и Константин. Третия път върви по билото на рида в посока изток- запад, като служи за връзка на византийските крепости от първа отбранителна линия. Спокойно трасето му може да се проследи от землището на село Плаково общ. В. Търново до землището на село Стрелци общ. Котел, като на много места има запазени части от него, както и помощни съоръжения като спомагателни, каменни, високи бордюри, предпазващи пътниците от падане в пропаст.
Укреплението е построено на връх със стръмни склонове на североизток и югозапад и полегати на югоизток и северозапад. Главната отбранителна линия е насочена на северозапад, тъй като от югоизток допълнителна защита е крепостта на „Кота 898“. Обекта е с неправилна форма, която е продиктувана от конфигурацията на терена. Приблизителните максимални размери са 145 m в посока северозапад- югоизток и около 70 m в посока североизток- югозапад. На 60 m от северозападната крепостна стена има вероятност да има вътрешна преградна стена, която разделя обекта на две части, като източната е по- високо разположена от западната. Има вероятност обекта да има още един пояс крепостни стени, който ограждат пространство с приблизителни размери 277х221 m, като формата на ограденото пространство е неправилна, правоъгълна. Възможно е това да са крепостните стени от тракийския период. 

Местоположение

Надморска височина: 901 m GPS координати: 42°59’02” С.Ш. и 26°01’01” И.Д. 

Източници

М. Гърдев
 

Comments are disabled.