С. Големаните – крепост и Килифаревски стар манастир


Описание и история

Късноантична крепост и средновековен манастир Килифаревски стар манастир се намират на 0.47 km източно по права линия от сегашния манастир и на 1.79 km югозападно по права линия от центъра на село Големаните. Крепостта е частично запазена. Хълмът на който е изградена остава на изток от река Белица. Склоновете му към юг, запад и север са много стръмни. Теренът на билото на хълма е достъпен само от изток. Височината на хълма осигурява добра видимост по посока Прохода на Републиката. Крепостната стена следва очертанията на хълма, на места оформен със скален ръб. Твърдината има неправилна четириъгълна форма. Върху византийската крепостна стена е положена крепостната стена от времето на Второто българско царство. Портата на ранновизантийската крепост е на източната страна. Разположена е близо до югоизточния ъгъл на обекта, където теренът е най- удобен за преминаване. Според проучванията в ранновизантийската крепост е устроен постоянен войскови гарнизон със задачата да охранява и наблюдава пътят преминаващ през прохода. Укреплението се датира от VI-VII век. Изоставянето и се отнася към средата на втората половина на VII век около разширяването на България на юг от Дунава. Според И. Загорски старият манастир е основан през първото столетие на Търновското царство. Крепостта на манастира е градена в края на XII век и е използвана със стратегическа цел до средата на XIII век. Около 1350 г. Св. Теодосий Търновски основава, със съдействието на българския цар Иван Александър стария Килифаревски манастир. Той е разорен при османското нашествие през 1393 г. Възобновен, по времето на Второто Търновско въстание от 1686 г. пак е разсипан и изоставен. През 1718 г. е изграден ниско долу, на десния бряг на река Белица днешния Килифаревски манастир “Рождество Богородично”. В североизточния край на манастира, върху ранновизантийската базилика, е била построена кула. Това е най- високото място на възвишението и от там има най- добра видимост във всички посоки. Стените на кулата са били дебели и са пригодени да издържат многократни нападения. Тя е била разрушена, а след това е била опожарявана.

Местоположение

Надморска височина: 348 m GPS координати: 42°57’23” С.Ш. и 25°37’38” И.Д.

Източници

Овчаров, Т. Старините във Великотърновска община. В. Търново, 2006
М. Гърдев

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.com/2015/07/blog-post_64.html

Планове

Средновековен килифаревски укрепен манастир.jpg

Comments are disabled.