С. Стъргел – крепост на вр. “Св. Петър”


Описание и история

Тракийска, антична и средновековна крепост има на връх „Св. Петър“, на 1.67 km североизточно по права линия от центъра на село Стъргел. Изградена е на конусовиден връх със стръмни и високи склонове на север, запад и юг, което доминира над околността. На изток върха се свързва с останалата част от масива чрез тясна седловина. От север и юг върха е ограничен от два потока, които се събират западно под него. В най- тясната част на седловината, на север и юг се спускат сухи дерета, които образуват естествен ров. Тук добре личи място където рова е засипан за да мине пътя за крепостта (подобно нещо се среща и при римската крепост над село Батулия). В южна посока на хълма се виждат изкуствени заравнявания оформени в няколко тераси. Навсякъде има изобилие на разхвърляни камъни и множество иманярски изкопи. На един от тях е разкрита стена, по всяка вероятност част от сграда. В западна посока по ръба на склона личат останки от крепостната стена. Липсва керамика по терена. Обекта е ориентиран с дългата си страна в посока изток- запад. Предполагаемите размери са 183х80 m. Формата е неправилна, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. В момента достъпът към крепостта е силно затруднен, поради усиленото залесяване на съществуващите пътеки. Най- добрата възможност да се достигне обекта е по коларския път до билото и от там в дясно успоредно на него през борова гора, като се ходи без пътека. Твърдината е служила за охрана на древния път „Калдъръмата“, който още от времето на траките е минавал на 978 m източно от обекта в посока север- юг, като е преминавал планината през „Етрополския проход“. Споменава се, че от тук са минали и войските на Александър Македонски.

Местоположение

Надморска височина: 1132 m GPS координати: 42°45’06” С.Ш. и 23°53’19” И.Д.

Източници

П. Тодоров 
М. Гърдев

Comments are disabled.