С. Стъргел – крепост на вр. “Караджов камък”


Описание и история

Тракийска крепост има на връх „Караджов камък“, на 3.87 km североизточно по права линия от центъра на село Стъргел. Изградена е на скалисто, леснодостъпно връхче със стръмни и скални, къси склонове на север, запад и юг. Най- достъпно е от изток. Връхчето се намира в края на западния склон на връх „Звездец“, на билото на Стара планина. Обекта е с неправилна форма, с приблизителни размери 50 m в посока запад- изток и 25 m в посока север- юг. В днешно време твърдината е почти напълно заличена. На терена се забелязват само следите от подравняване на терена, изсичанията в скалите, както и бегли останки от западната стена. Крепостта е служила за охрана на древния път, който върви по билото на планината, както и на древния път, който върви през „Етрополския проход“. Южно от обекта и северно от старобългарското съоръжение „Окопа“ двата пътя се събират и продължават на изток към връх „Звездец“ като един. Той минава в южното подножие на твърдината. На 258 m източно от укреплението, има още една тракийска крепост.

Местоположение

Надморска височина: 1534 m GPS координати: 42°46’43” С.Ш. и 23°53’17” И.Д.

Източници

М. Гърдев

Comments are disabled.