С. Стъргел – крепост на вр. “Звездец”


Описание и история

Тракийска и антична крепост, и османска табия “2” има на 125 m югоизточно от връх „Звездец“, и на 4.36 km североизточно по права линия от центъра на село Стъргел. Крепостта е напълно заличена от лицето на земята и не може да се установи колко голяма е била, поради изградените много по- късно османски позиции. На терена се забелязва само къде е била нейната южна стена, изградена от ломени камъни без спойка. Камъните от нея в средновековието са взети за изграждане на старобългарската преграда „Окопа“. На южната ѝ страна за основа са били използвани група естествени скали, които са изсечени в две скални линии в посока изток- запад, дълги по около 10 m. Разстоянието между тях е около 4 m. На тая височина склона на върха рязко се променя от много стръмен на почти равен с лек наклон на юг. Твърдината е построена за наблюдение и контрол на древните пътища, които минават през района. Единият е по билото на Стара планина в посока изток- запад. Другите са преки и дълги пътища за преминаване на Стара планина с множество разклонения.
През Руско- турската война (1877-1878) на връх „Звездец“ е изградена голяма османска позиция, включваща две табии (два редута) и множество пехотни окопи и артилерийски позиции. Между „Арабаконак“ и „Звездец“ в линия са изградени още 5 табии. На връх „Баба“ също има изградена табия, както и на седловина „Етрополска“, където се намира „Етрополския проход“ през онова време. Едната табия на връх „Звездец“ се нарича „Йълдъз табия“/“Звезда табия“ на името на върха, като османците са заели готовото старобългарско укрепление. Втората табия (която в сравнение с „Йълдъз табия“ е невзрачна) е безименна, с неправилна, дъгообразна форма, с приблизителни размери 75 m в посока север- юг и 36 m в посока изток- запад. Главната линия представлява вал с ров пред него, а по нея се забелязват множество редани (остри ъгли). В момента съоръжението е запазено на височина 0.3-0.4 m, а бруствера е широк около 1-2 m.
Редут/табия е название на постоянно или временно фортификационно, землено, укрепително съоръжение. Широко се е използвал в позиционна война. Пригоден е за тактическа отбрана на 200- 800 войника (от рота до батальон). Много често включва и артилерия (обикновено 2-4 оръдия). Има форма на четириъгълник или друг многоъгълник. Обграден е от всички страни с висок землен насип (бруствер) и външен дълбок ров пред него. С развитие на минното дело подстъпите към редута често се минират. Система от редути може да има оперативно значение при отбранителни действия на военна част, съединение или обединение, които имат право на самостоятелни действия.

Местоположение

Надморска височина: 1632 m GPS координати: 42°46’49” С.Ш. и 23°53’48” И.Д.

Източници

М. Гърдев
 

Comments are disabled.