С. Соколино – крепост Калпаки асар

С. Соколино - крепост Калпака асар

Крепост Калпака асар снимана от север. Автор: М. Гърдев


64 / 100

Описание и история

Тракийска крепост Калпаки асар се намира на едноименния връх, на 1.69 km източно по права линия от центъра на село Соколино. Построена е на възвишение с конусовидна форма и високи и стръмни склонове от всички страни с изключение на изток, където склона е отвесен.

Монолитен скален блок с отвесни стени се разполага на самия връх, като отдалече наистина наподобява на нахлупен на върха калпак. Достъпът до хълма “Калпаки асар” е от север, по тясна седловина свързваща го с околните планински масиви.

Укреплението Калпаки асар е имало неправилна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Тя започва от североизток, прегражда от север възвишението, върви по западния склон на юг до точка на самото тясно било, а после по него достига до скалния блок на върха, като оформя защитата от югоизток. От север и запад, от достъпната страна, стената е била подсигурена с втора, намираща се на около 5-6 m зад първата. Между скалния блок и най- южната точка се виждат следи от кръгла бойна кула. Стените са били градени от ломени камъни, възможно частично обработени. Не е използвана спойка. В момента представляват каменни разсипи по склоновете.

На места, където иманяри са разчистили нападалите от стената камъни могат да се видят основите на зидовете. На около метър над повърхността се е съхранил и зидът на кръглата кула. Сред камъните от стената се виждат фрагменти от покривни керемиди, а на повърхността във вътрешното пространство и върху скалния монолит се намират множество парчета от битова керамика. От мястото има пряк визуален контакт с крепостите наоколо и добър обзор на северозапад, към долината на река Върбица. Северно под възвишението в посока изток- запад минава тракийски и античен път, който е използван и до днес.

Може смело да се предположи, че скалната площадка на върха е използвана с култово предназначение, тъй като от нея има перфектен изглед към скалния феномен “Слънцето”, който се намира на 925 m от нея. “Слънцето” е с размери 240х188 m и е разположено на южния склон на хълма “Адам кая”/”Човек скала”. На него се виждат следи от допълнителна обработка.

Местоположение

Надморска височина: 596 m GPS координати: 41°30’36” С.Ш. и 25°27’12” И.Д.

Литература

Автори: М. Гърдев и д-р. Д. Димов

Видео

Comments are disabled.