С. Плешинци – преградна стена Кота 604.1

С. Плешинци - преградна стена Кота 604.1

Преградна стена 604.1 снимана от пътя. Автор: М. Гърдев


67 / 100

Описание и история

Преградна стена Кота 604.1 се намира на 2.03 km южно по права линия от центъра на село Плешинци. Изградена е на южния склон на връх „Буюк тепе“ в посока север- юг. Тя е контролирала тракийския и античен път, минаващ през нея и е била неразривно свързана с крепостите в района „Асар“ и „Калпаки асар“, с които са охранявали тракийско светилище, тракийско култово място и голямото, тракийско селище, намиращо се североизточно от обекта.

Преградата Кота 604.1 вероятно е била широка около 1.5-2 m и в момента се проследява под насип. Изградена е от местни, вулканични, едри камъни без спойка. Има вероятност да е двойна и да образува при пътя малко триъгълно укрепление, контролиращо движението по него. Не може да се каже от къде почва и къде свършва поради гъстите трънливи храсти, с които е обрасла.

Античния път пресичащ преградна стена Кота 604.1 е изграден на места от калдъръмена настилка, а на места изсечен в скалата и е широк около 2.5-3 m. На места се вижда каменния градеж на основата от едната страна, за да се постигне нужната нивелация по широчина. По него и до ден днешен се минава с високо проходим автомобил.

Кота 604.1 пресича пътя на място, където не може да бъде заобиколена. Разположението ѝ показва, че тя е изградена за защита от изток- югоизток.

Връх „Буюк тепе“ е доминиращото стратегическо възвишение в района. Североизточният му склон е сравнително полегат и осигурява достъп до върха. Теренът е каменист. От юг и частично от запад скалите са практически отвесни и създават естествена защита. На него вероятно е имало наблюдателна кула. От мястото има пряк визуален контакт на югоизток с “Асара” при с. Плешинци, с Голямата и Малката крепости при с. Обичник, с крепостта на Стръмни рид; на югозапад с “Калпаклъ асар”, тракийската крепост над с. Прогрес и в далечината с крепостта при с. Птичар. В южна посока може да се види и крепостта на връх “Коджадаа”, на северозапад се проследява долината на река Върбица, на север се издига връх „Дамбалъ“ с важната крепост на него.

Местоположение

Надморска височина: 604 m GPS координати: 41°31’07” С.Ш. и 25°27’44” И.Д.

Литература

Автори: М. Гърдев и д-р. Д. Димов

Видео

Comments are disabled.