С. Самоводене – кула Лъго


58 / 100

Описание и история

Антична, сигнално- наблюдателна кула Лъго се намира в едноименната местност, на 4.77 km югозападно по права линия от центъра на село Самоводене. Била е изградена на висока 2 m могила в равна местност.

Според описанието на К. Шкорпил, през 1891 г. върху могила са открити основите на квадратна кула с дължина на страната от 6 m. Основите са били изградени от големи каменни квадри.

Кула Лъго е изградена на кръстовище на два антични пътя. Единият идва от „Никополис ад Иструм“ от североизток и отива към „Дискодуратере“ на югозапад. Вторият път идва от „Одесос“ от изток и отива към „Монтанезиум“ на запад. И от двата пътя има запазени следи на терен. В днешно време останките на кулата, както и могилата, липсват на терена.

Могилата е отбелязана на топографските карти с широчина при основата 36х33 m. Вероятно кулата е изпълнявала сигнално- наблюдателни функции, като е поддържала визуален контакт с подобните на нея съоръжения.

Местоположение

Надморска височина: 77 m GPS координати: 43°10’32” С.Ш. и 25°34’21” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. План на старата българска столица Велико- Търново. – В: Известия на Българското археологическо дружество, том 1. София, 1910.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.