С. Първомайци – крепост Бейова горa

С. Първомайци - Бейова гора

Северната стена на крепост Бейова гора.


68 / 100

Описание и история

Тракийска крепост Бейова гора се намира в едноименната местност, на 3.14 km югозападно по права линия от центъра на село Първомайци. Изградена е на билото на рид, който се спуска от юг на север от платото „Дендарий“. От изток и запад склоновете на рида са отвесни или много стръмни.

Две крепостни стени на твърдината Бейова гора са изградени от ломени камъни без спойка, като преграждат билото на рида от склон до склон в посока изток- запад. Те са разположени на приблизително 60 m една от друга в посока север- юг. Обграденото пространство в посока изток- запад е около 190 m.

На около 50 m южно от Бейова гора, на по- висока от укреплението кота, се забелязват останките на кръгла кула, изградена от ломени камъни без спойка. От кулата има визуален контакт с останалите крепости, които охраняват огромното селище на платото „Дендарий“.

Под крепост Бейова гора на север, на около 600 m се забелязват останките на укрепено, тракийско селище. По билото на рида в посока север- юг върви изсечен в скалата път, който е широк около 3 m. Неговото трасе се проследява по цялата дължина на рида. В долната му част, при тракийското селище, пътят се движи по ръба на източния отвесен склон. При крепостта и под нея, той вече върви по ръба на западния отвесен склон.

Обект Бейова гора е служил за охрана и контрол на този тракийски и античен път, и е бил част от северната защитна линия на платото, където по всяка вероятност се е намирала столицата на някое тракийско племе- може би Кробизи и тяхната столица „Берипара“.

В днешно време двете стени на Бейова гора се проследяват под формата на много нисък, почти незабележим вал. Източно под крепостта има извор.

Местоположение

Координати на крепостта: Надморска височина: 310 m GPS координати: 43°07’45” С.Ш. и 25°37’48” И.Д.
Координати на кулата: Надморска височина: 317 m GPS координати: 43°07’42” С.Ш. и 25°37’48” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.