С. Ореш – крепост в м. “Илиево”


Описание и история

Крепост има в местността “Илиево”, на 2.12 km североизточно по права линия от центъра на село Ореш. Изградена е в северния край на рид, който се спуска от Свищовските възвишения на северозапад, към Беленско- Свищовската низина. От север той е ограничен от низината, а от изток и запад- от дерета. Склоновете на север и изток са изключително стръмни, на места- почти отвесни. На запад склона е много стръмен. На юг, от където обекта е най- достъпен е издълбан дълбок и широк ров. Дълбочината му в момента от северната страна е 4 m. Широчината му от бряг до бряг е 30 m. Крепостта е с неправилна, триъгълна форма, като стените му са дъгообразни. Основата му е насочена на югоизток, а върха на северозапад. Дължината в посока северозапад- югоизток е около 72 m, а широчината в посока североизток- югозапад е около 70 m. Местните твърдо са убедени, че късноантичния кастел “Марга Аурея” се намира в землището на тяхното село. Възможно е твърдината в местността “Илиево” да е въпросната крепост.

Местоположение

Надморска височина: 89 m GPS координати: 43°35’34” С.Ш. и 25°15’27” И.Д.

Източници

М. Гърдев
 

Обекти в БългарияОбласт В. ТърновоОбщ. СвищовСевероизточна Б-я

Comments are disabled.