С. Ореш – крепост Илиево


65 / 100

Описание и история

Крепост Илиево се намира в едноименната местност, на 2.12 km североизточно по права линия от центъра на село Ореш. Изградена е в северния край на рид, който се спуска от Свищовските възвишения на северозапад, към Беленско- Свищовската низина. От север той е ограничен от низината, а от изток и запад- от дерета. Склоновете на север и изток са изключително стръмни, на места- почти отвесни. На запад склона е много стръмен. На юг, от където обекта е най- достъпен е издълбан дълбок и широк ров. Дълбочината му в момента от северната страна е 4 m. Широчината му от бряг до бряг е 30 m.

Укрепление Илиево е с неправилна, триъгълна форма, следваща конфигурацията на терена. Основата му е насочена на югозапад, а върха на североизток. Дължината в посока северозапад- югоизток е около 85 m, а широчината в посока северозапад- югоизток е около 67 m. Местните твърдо са убедени, че късноантичния кастел „Марга Аурея“/“Златен ръб“ се намира в землището на тяхното село. Възможно е твърдината Илиево да е въпросната крепост.

Местоположение

Надморска височина: 89 m GPS координати: 43°35’34” С.Ш. и 25°15’27” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.