С. Руйно – крепост Картал кале/Орлова крепост

img 5047 1 scaled e1605944828577

8 / 100

Описание и история

Тракийска, късноантична и средновековна крепост, наречена “Картал кале”/”Орлова крепост” се намира на 2.9 km южно по права линия от центъра на село Руйно. Построена е на полуостров ограничен от всички страни от суходолието на река Сребърница, с изключение на тясна, продълговата шийка от североизток. Южният склон на шийката е скалист и отвесен, а северния- стръмен. При нея се намира и входът на укреплението. Той е фланкиран от две U- образни кули с размери 12х6.4 m. Обекта е на височина 15-50 m над нивото на реката. Твърдината има неправилна, триъгълна форма, продиктувана от конфигурацията на терена. Площта е около 45 дка. Най- добре укрепена е била западната стена, разположена върху слабо наклонен терен. Тук се виждат останки от 5 кули и ров. Северната стена е дълга 345 m като е изградена на стръмния почти непристъпен склон. Тя е широка 2.8 m и запазена на височина 2 m. Южната крепостна стена е дълга 360 m. Тя е широка 2.9 m и е градена директно върху скалната основа, както и северната стена. В западната си част, където склонът е по- полегат, дебелината ѝ се променя на 3.05-3.15 m и тук стената е вкопана в почвата. Пред нея е изградена допълнително протехйзма, която започва от портата и е дълга 275 m. Разстоянието от основната стена е 30-40 m, а дебелината 2.3 m. На 87 m от западния ѝ край е регистрирана потерна. Тя е широка 2.4 m и представлява просто прекъсване на зида. От нея път води на запад към подградието на крепостта. Западната стена също е вкопана в почвата на дълбочина 0.9 m, като нейната дебелина е 3.6-3.9 m, а дължината ѝ е около 200 m. Лицата на стената са изградени от по- големи ломени камъни с грубо обработена повърхност. Вътрешността е запълнена с блокаж от дребни ломени камъни, примесени с глина. Глинеста е спойката и на лицевите камъни. Забелязва се наличието на ров и нисък землен вал от външната страна на рова. Заслужава да се отбележи врязаният върху камък от вътрешното лице старобългарски знак- единствения засега знак в ранносредновековен градеж от този тип. Пред външното лице на стената се забелязва слабо наклонена площадка- берма. Ровът, прокопан в наклонен към реката терен, е широк 4.5 m и дълбок 3.05 m като 1 m е издълбан във варовиковата скала. Изкопаната пръст е натрупана пред него във вид на землен вал, широк 5-6 m, висок 0.6-0.8 m. Наличието на материали от V-II в.пр.н.е. говори, че мястото е било обитавано от траките. Множество показатели говорят, че тракийското селище също е било укрепено. При селото има две ранносредновековни крепости (Картал кале и Аязмото), разположени само на 1.5 km една от друга. Двете крепости са охранявали пътя от „Тегулициум“/“Ветрени“ на река Дунав към „Ришкия проход“. При входа на обекта са открити следи от късноантичен кастел с триъгълна форма. Дължината на стените му е: северна- 64 m, западна- 79 m и южна- 59 m. Крепостната му стена е изработена от полуобработени средни камъни, споени с бял хоросан. Широчината ѝ е 1.5 m. Около нея са забелязани остатъци от тухли с полепнал по тях бял хоросан. Той е съществувал през IV-V век. Разкопките показват, че крепостната му стена е изградена точно върху останките на тракийското укрепление.

Местоположение

Надморска височина: 163 m GPS координати: 43°48’27” С.Ш. и 27°02’08” И.Д.

Литература

Рашев, Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав /VII-XI в./. Варна, 1982.
Атанасов, Г. Крепостите до с. Руйно, Силистренско или агломерация без аналог в средновековна България през X век. – В: България в световното наследство. Шумен, 2014.
Автор; М. Гърдев

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2016/03/blog-post_19.html

Планове

s rujno krepost kartal kale orlova krepost 5f4266ee3ce5e

Comments are disabled.