С. Черенча – укрепено селище на в. Фисека


4 / 100

Описание и история

Късноантично, укрепено селище има в югозападния ъгъл на платото „Фисека“, на 2.61 km северозападно по права линия от центъра на село Черенча. Платото „Фисека“ е с размери 1125х760 m и е стратегическа височина. Природно е разделено на четири части, от долини и седловини със стръмни и отвесни склонове. Те са насочени почти правилно към посоките на света. Самото плато се издига на около 327 m над нивото на река Пакоша, която го ограничава от всички страни с изключение на изток, от където височината е и най- достъпна. Природно най- защитена е западната част. Тя от север и юг е ограничена от скалисти гребени с отвесни склонове. От запад и изток склоновете са много стръмни. В тази част, която се нарича „Каеаба“/“Град“ или „Чаплак тепе“ има останки от малка църква. Около нея са намерени византийски монети от сребро и мед, както и керамика от IV-VI век. Вероятно през IV век населението от крепостта, която се намира в северното подножие на „Фисека“, се е преселило на върха, който природно е много добре укрепен, вероятно поради набезите на враждебни народи. От върховете на платото „Фисека“ има отлична видимост във всички посоки на голямо разстояние, което дава допълнително време за подготовка при отбрана.

Местоположение

Надморска височина: 416 m GPS координати: 43°19’19” С.Ш. и 26°45’05” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Материальi для Болгарских древностей. Абоба – Плиска. – В: ИРАИК, 10. София, 1905.
Дремсизова- Нелчинова, Цв., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. София, 1975.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.