С. Риш – Еркесия


62 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна, землена преграда Еркесия се намира в местността „Дурбалийски кидик”, на 4.67 km югозападно по права линия от центъра на село Риш. Прегражда северния склон на седловината между връх „Голям Дебелец“ и връх „Таукчия“. Изградена е на склон, който се спуска от юг на север. Състои се от вал, ров от юг и ров от север. Дължината му е 310 m.

Земленият насип на Еркесия е с широчина 10-12 m и височина до 2 m. Ровът от юг е широк 10 m и дълбок до 1.5 m. От север обаче се забелязва още един ров, който вероятно е построен по времето на хан Крум, когато е трябвало да се пресече пътят на оттеглящите се византийци от Плиска. Съоръжението е построено да прегражда римският път, идващ от “Драгоевският проход” и отиващ към западния “Ришки проход”.

Местоположение

Надморска височина: 591 m GPS координати: 42°56’51” С.Ш. и 26°53’03” И.Д.

Литература

Петров, П. Образуване на българската държава. София, 1981.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.