С. Кълново – крепост Драгоша


62 / 100

Описание и история

Късноантична крепост Драгоша/Хисаря се намира на едноименната височина, на 1.7 km източно по права линия от центъра на село Кълново. Изградена е на връх с висок и отвесен склон на запад, висок и стръмен склон на юг, и високи склонове от изток и север. Най- достъпен е от северозапад, където чрез седловина се свързва с останалата част от масива. От запад и юг под върха минава река Голяма Камчия, от изток- река Кремен дере, а от север- десен неин приток.

Твърдина Драгоша е с приблизително правоъгълна форма, издължена в посока изток- запад. Приблизителните размери на обекта са 220х85 m. Крепостния зид, граден от камък и споен с хоросан, се очертава под насип и храсти. Съществувала е през IV-VI век. Изградена е за охрана на римския път който идва от „Дуросторум“ и отива към „Веселиновския проход“. Той идва от север през седловината, минава северно до укреплението в посока изток, и преди язовир на река Кремен дере завива на юг към село Бял бряг.

Местоположение

Надморска височина: 345 m GPS координати: 43°05’41” С.Ш. и 27°03’50” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. София, 1975.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.