С. Ресен – укрепено селище Рога

С. Ресен - Рога

Ровът на селище Рога.


67 / 100

Описание и история

Укрепено селище Рога се намира в едноименната местност, на 3.23 km източно по права линия от центъра на село Ресен. Селището е построено на равна тераса, която река Росица заобикаля от всички страни с изключение на юг, като образува полуостров. Полуострова е издължен в посока изток- запад. От юг той се свързва с равнината чрез шийка, широка около 150 m и дълга около 220 m. Разположен е на южния, десен бряг на река Росица.

В южната и северната част на шийката изкуствено са изкопани 2 рова на около 190-250 m един от друг. От вътрешната, северна страна на рововете е имало валове. Северния ров на селище Рога е разположен по диагонал в посока северозапад- югоизток и е дълъг около 205 m. Широчината му в днешно време е около 6 m, а дълбочината около 2 m. По всяка вероятност се е пълнел с вода от реката. За южният не може да се каже със сигурност дали е остатък от селището, или от стопанска, съвременна дейност.

Самото селище Рога е имало приблизителна дължина в посока изток- запад 710 m и 340 m широчина в посока север- юг. Защитената площ е около 229.2 дка. Така заграденото пространство разполага със собствен извор в западната част на полуострова.

На съседния полуостров, който се намира на левия, северен бряг на река Росица също се виждат останки от укрепено селище. Този полуостров е издължен в посока северозапад- изток и се намира южно до укрепено селище Рога. Местността в северозападната му част се казва “Долния бряг”. В нея са открити останките на средновековно селище от XII-XIV век, което по предание се е казвало “Опчеларе”.

На шийката на този полуостров от въздуха се виждат останки от двойна отбранителна линия, която в днешно време е почти изцяло унищожена от селскостопанска дейност. Тя се е състояла от два рова, изкопани на разстояние 36-46 m един от друг в посока от север- североизток на юг- югозапад. От източната им вътрешна страна е имало валове с дървени палисади по тях. Широчината на двете линии е по около 20-23 m като в северната част на вътрешната линия се вижда, че ровът е бил широк 12 m. Дължината им от бряг до бряг е: около 97 m на западната и около 121 m на източната.

Полуостровът, който са защитавали е с крушовидна форма, обърната с широката страна на изток, а тясната на запад. Максималните размери в посока север- юг са 253 m, а в посока изток- запад са 290 m. Защитената площ е около 56.7 дка.

Има вероятност двата обекта да са част от едно по- голямо селище от средновековието. Също така една от версиите за произхода на името на село Ресен е, че произлиза от блатната трева “реснец”. Тая трева расте само в блатисти райони, а такива има само по южния бряг на река Росица в тая част от трасето ѝ. Съществува вероятност средновековното село Ресен да е идентично със селището Рога, а двете селища “Очеларе” и Ресен да са били съседни на двата бряга на реката.

От северозапад, където свършва шийката на полуострова и където тя се свързва с високия северен бряг на реката, има прокопан още един ров в посока североизток- югозапад, който е от бряг до бряг. Този ров е прокопан за да подсигурява вода за воденица, която в днешно време не съществува. Вероятно той е попречил на археолозите да направят теренен обход на полуострова.

Местоположение

Координати на селище Рога: Надморска височина: 59 m GPS координати: 43°12’39” С.Ш. и 25°35’12” И.Д.
Координати на селище „Очиларе“: Надморска височина: 60 m GPS координати: 43°12’31” С.Ш. и 25°35’09” И.Д.

Литература

Овчаров, Т. Старините във Великотърновска община. В. Търново, 2006.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.