С. Стефан Стамболово – кула Кота 244.2


66 / 100

Описание и история

Антична, сигнално- наблюдателна кула Кота 244.2 се е намирала на едноименния връх, на 2.06 km югозападно по права линия от центъра на село Стефан Стамболово. Била е разположена е на изкуствена могила, която да към края на XX век е съществувала и е била висока около 2 m. Изградена е на стратегически връх с отлична видимост във всички посоки. Мястото има директна визуална връзка с „Никополис ад Иструм“.

Кула Кота 244.2 е изградена на кръстовище на три пътни комуникации. От север на юг минава пътят “Нове”- “Никополис ад Иструм”. От северозапад идва пътят “Улпия Ескус”- “Никополис ад Иструм”, който тук се слива с пътят идващ от “Нове”. В посока изток- запад минава второкласен, античен път.

Кула Кота 244.2 е служила за подаване на визуален или звуков сигнал до съседните сигнално- наблюдателни обекти и до “Никополис ад Иструм”. В днешно време останките от кулата и могилата са заличени напълно от селскостопанска дейност.

Местоположение

Надморска височина: 244 m GPS координати: 43°16’01” С.Ш. и 25°32’11” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.