С. Ресен – укрепление Пуйкова могила

С. Ресен - Пуйкова могила

Пуйкова могила снимана от югоизток.


65 / 100

Описание и история

Антично укрепление със сигнално- наблюдателна кула Пуйкова могила се намира в едноименната местност, на 1.74 km североизточно по права линия от центъра на село Ресен. Изградено е на равен терен с наклон на юг, а кулата е била изградена на изкуствена могила.

Южно до твърдина Пуйкова могила минават две важни комуникации в посока изток- запад – главния път “Никополис ад Иструм”- “Монтанезиум” и западния водопровод на “Никополис ад Иструм”. До тук пътят вероятно е вървял върху трасето на водопровода. Но от тук на запад водопровода е трябвало да преодолее депресията на река Барата, която тече в посока север- юг и се влива в река Росица. За да мине водопровода над нея, от тук на запад е бил изграден акведукт и се е наложило водопроводът да излезе над земята. Пътят вероятно е вървял до акведукта и е пресичал река Барата по мост. Също така до укрепление Пуйкова могила вероятно е минавал и древен път в посока север- юг, който също е бил под охрана и наблюдение. Тук над река Росица може би е имало мост, или брод през който е минавал този път.

Така описания комуникационен възел е изисквал охрана от армията. Стражевата кула Пуйкова могила е била разположена на изкуствена могила, висока 6 m в момента, която е с диаметър в основата 65х75 m. От север склонът ѝ е най- нисък. От нея има отлична видимост във всички посоки.

Могилата се е намирала в центъра на антично укрепление, на което отбранителната линия се е състояла вероятно от вал, ров и дървена палисада върху вала. На терена около могилата от въздуха се вижда очертание с Г-образна форма, като дългата страна е от юг, а по- късата от изток. Размерите на очертанието са около 150 m от юг, около 120 m от изток, около 95 m от север, около 53 m от запад, около 62 m от север и около 88 m от запад. Защитената площ е около 18.1 дка.

Освен охранителна дейност, обект Пуйкова могила е служил за подаване на визуален или звуков сигнал при опасност към съседните охранителни съоръжения и към “Никополис ад Иструм”. В днешно време останките от кулата и укреплението са заличени напълно, но могилата е оцеляла.

Местоположение

Надморска височина: 94 m GPS координати: 43°12’53” С.Ш. и 25°33’38” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.