С. Раждавица – укрепено селище Златица


10 / 100

Описание и история

Укрепено, средновековно селище Златица се намира на 0.8 km северно по права линия от центъра на село Раждавица, на десния бряг на река Струма. Изградено е на полуостров, заобиколен от север, изток и юг от река Струма. На терена се забелязват разсипи от крепостни стени, ограждащи естествено издигнато, спрямо останалият терен, пространство в средата на полуострова. Това пространство е  с размери 150х200 m и площ от 28 дка. Стените са под формата на насипи с височина от 1 до 3 m. На места има участъци, при които се различават и двете лица на стените, където се вижда, че са дебели около 2 m и са изградени от ломени камъни, споени с кал. Основното укрепяване е било от запад- югозапад, от където е най-достъпно. Там насипите от стените са най- големи, на 3-3.5 m. Явно тук крепостната стена е била по- дебела. Самия вход е на югоизточната стена и към него води стар път. Терена е с лек наклон на юг. Има и няколко вътрешни стени, които преграждат различни участъци от вътрешното пространство. В укрепеното пространство, се намира средновековната църква „Св. Богородица“. Тя е еднокорабна и едноапсидна църква, с размери 6.5×4 m. Допълнително е изграден притвор с дължина 2.6×4 m, от който сега са запазени само основите. Цялата вътрешност е била изписана, като са запазени отделни фрагменти от стенописите. Стените на църквата са били запазена на височина от 0.5 до 3.2 m, като през 70-те години църквата е изцяло реставрирана- изграден е наново каменният свод на наоса и е покрита с каменни плочи. Датирана е в широките граници XII-XVI в.

Местоположение

Надморска височина: 530 m GPS координати: 42°23’38” С.Ш. и 22°42’27” И.Д.

Източници

Дремсизова- Нелчинова, Цв…, Л. Слокоска, Археологически паметници в Кюстендилски окръг. София, 1978
Е. Минчев

Снимки

https://picasaweb.google.com/114456699989570929566/6295166838060874529

Comments are disabled.