С. Рашка Гращица – крепост


Описание и история

Късноантична крепост има на 1.53 югоизточно по права линия от центъра на село Рашка Гращица. Изградена е върху заоблено възвишение с полегати склонове, вляво от пътя за село Пелатиково. Крепостния зид е изграден от ломени камъни и хоросан. Крепостта има форма на неправилен триъгълник, като крепостния зид следва конфигурацията на ръба на височината. Крепостните стени са с приблизителни размери: южна страна- 90 m, северна- 70 m и източна- 60 m. Във вътрешността, както и на южния скат, се забелязват основи на сгради.

Местоположение

Надморска височина: 679 m GPS координати: 42°11’36” С.Ш. и 22°46’59” И.Д.

Източници

Дремсизова-Нелчинова, Цв. и Слокоска, Л. Археологически паметници от Кюстендилски окръг, София, 1978 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.