С. Смоличано – крепост


Описание и история

Късноантична крепост има на 1.64 km източно по права линия от кметството на село Смоличано. Разположена е в края на дълъг рид, ориентиран в посока северозапад- югоизток, на левия бряг на река Елешница. Възвишението е със стръмни склонове, най- достъпно от север, където чрез седловина се свързва с останалата част от рида. От запад, изток и юг на крепостта текат реки. Крепостния зид добре си личи от север. Граден е от ломени камъни, споени с хоросан, смесен с дребни камъчета и счукана тухла. Стената е вървяла по ръба на височината. Вътре по целия терен се забелязват основи на сгради.

Местоположение

Надморска височина: 660 m GPS координати: 42°08’55” С.Ш. и 22°49’18” И.Д.

Източници

Дремсизова-Нелчинова, Цв. и Слокоска, Л. Археологически паметници от Кюстендилски окръг, София, 1978 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.