С. Ракитница – крепост Калето

С. Ракитница - Калето

Крепост Калето снимана от въздуха.


69 / 100

Описание и история

Крепост Калето се намира на 2.03 km източно по права линия от центъра на село Ракитница. Изградена е на едноименния връх, който е със стръмни склонове на запад, юг и изток. Най- достъпна е от север, където чрез тясна седловина върхът се съединява с останалата част от масива. Крепостта е с неправилна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Максималните приблизителни размери на обекта са 90 m в посока изток- запад и 140 m в посока север- юг.

Местоположение

Надморска височина: 324 m GPS координати: 42°20’04” С.Ш. и 25°32’09” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Видео

Comments are disabled.