С. Сбор – крепост в м. Сакарджа


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост има в местността „Сакарджа“ на 4.35 km западно по права линия от село Сбор. Местните я именуват “Марков камък” или “Калето”. Тя е издигната на левият бряг на Елешка река, вляво от пътя за село Елшица. До преди време крепостната стена се е виждала на 1 m над земята. Обекта има почти правоъгълна форма с размери 88х74х82х71 m и площ от 6 дка. Отклонението в правоъгълната форма е само в северната чат на твърдината където терена е повлиял на правилните форми при изграждането ѝ. В северозападния ъгъл на укреплението се издига естествена скала, която носи името „Маркова камък“ от където идва и името на крепостта. Поради факта, че обекта е много достъпен от всички страни с изключение на западната, той днес е почти напълно обезличен. Зидовете са съборени до земята, а на места дори са извадени камъните от вкопаната основа. Дебелината на крепостните стени е била между 1.35 и 1.4 m, като са градени от местен ломен камък споен с бял хоросан и примес от счукана тухла. Поради силната му обезличеност, днес не може да се определят местоположенията на крепостните кули и входовете. От твърдината е известно, че иманяри са намерили няколко медни скифата, което предполага, че е съществувала през късната античност и през ранното средновековие.

Местоположение

Надморска височина: 423 m GPS координати: 42°20’23” С.Ш. и 24°14’37” И.Д.

Източници

Батаклиев, Ив. Пазарджик и Пазарджишко. Историческо- географски преглед. София, 1969 
Цонев, Д. Археологически паметници по южните склонове на Панагюрска Средна гора. София, 1963
М. Гърдев
К. Василев

Планове

К. Василев

s sbor krepost v m sakardzha 5f43c35aea5de

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.