С. Прилеп – крепост Калето


62 / 100

Описание и история

Тракийска крепост Калето се намира на 0.97 km североизточно по права линия от чешмата на село Прилеп. Изградена е на платовиден нос, издължен в посока изток- запад. От север под него тече река Тюлюшното дере, което от изток се влива в река Батова. От юг носът е ограничен от суходолието, на което се намира село Прилеп.

Дължината на Калето от изток на запад е 276 m, а ширината при крепостната стена, преграждаща полуострова от север на юг е 105 m. Наличието на останки от сгради ни дава основание да говорим за тракийско, укрепено селище. Стените са изградени от ломен камък, споен с кал.

Местоположение

Надморска височина: 257 m. GPS координати: 43°24’24” С.Ш. и 27°55’15” И.Д.

Литература

Торбатов, С. Укрепителната система на провинция Скития (края на III-VII век.). Велико Търново, 2002.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.