С. Прилеп – късноантична крепост Калето


60 / 100

Описание и история

Късноантична крепост Калето се намира на 1.07 km североизточно по права линия от чешмата на село Прилеп. Изградена е на платовиден нос, издължен в посока изток- запад. От север под него тече река Тюлюшното дере, което от изток се влива в река Батова. От юг носът е ограничен от суходолието, на което се намира село Прилеп.

Калето заема самия, източен край на платовидно заравненото било на полуострова, чиито склонове в тази част са доста стръмни, но не и непрестъпни. Твърдината има формата на неправилен четириъгълник, издължен от изток на запад. Дълга е 113 m и широка 93 m. Понастоящем крепостните стени ясно личат във вид на хомогенни каменни грамади с ширина до 7-8 m широчина и височина до 1.5 m. Стените са били изградени от ломени камъни, споени с кал.

На около 10 m пред фронта на западната крепостна стена на Калето е била изградена система от външни укрепителни съоръжения, състояща се от два успоредни рова, отстоящи на 5 m един от друг и натрупан между тях каменно- землен вал. Цялата територия на укреплението е осеяна с останки на гъсто разположени постройки. Крепостта може да бъде определена като укрепено селище, чиито възникване и съществуване може да се постави най- общо в периода IV-VI век.

Местоположение

Надморска височина: 250 m GPS координати: 43°24’23” С.Ш. и 27°55’22” И.Д.

Литература

Торбатов, С. Укрепителната система на провинция Скития (края на III-VII век). Велико Търново, 2002.
Автор: М. Гърдев

Планове

s prilep krepost kaleto 2 5f413de034218

Comments are disabled.