С. Камен бряг – крепост Калето


59 / 100

Описание и история

Късноантична крепост Калето се намира в национален археологически резерват “Яйлата”, на 1.89 km южно по права линия от центъра на село Камен бряг. Укреплението е издигнато върху най- високата част на крайморска тераса и доминира над нея. От североизток и югоизток то е естествено защитено от морето с отвесни, с височина над 20 m скални масиви. Това е наложило изграждането на отбранителни, крепостни стени само от северозапад и югозапад.

Укрепената площ на Калето е 4.5 дка при максимални размери от 100х75 m. По трасето на северозападната стена били издигнати четири плътни кули, отстоящи на 25 m една от друга. Приблизително в средата на югозападната, крепостна стена била изградена една четириъгълна кула- порта, външния вход на която бил затварян с катаракта, а вътрешния с двукрила врата.

При по- късно преустройство ширината на входа на Калето била намалена на половина и сведена до 1.3 m. Достъпът бил възможен и през една потерна на северозападната крепостна стена, разположена непосредствено южно от кула 3. За изкачване на бойната платформа, били изградени 3 еднораменни стълби с ширина от 1.2 до 1.3 m.

Крепостната стена на Калето е изградена лицево от каменни дялани блокове, с пълнеж от ломени камъни, споени с червен хоросан с парченца счукана тухла. Крепостта е издигната в края на V и началото на VI век и е просъществувала до края на VI и началото на VII век.

Местоположение

Надморска височина: 20 m GPS координати: 43°26’15” С.Ш. и 28°32’43” И.Д.

Литература

Торбатов, С. Укрепителната система на провинция Скития (края на II- VII в.). Велико Търново, 2002.
Автор: М. Гърдев

План

s kamen bryag krepost v arheologicheski rezervat yajlata 5f413de0ba590

Comments are disabled.