С. Попрусаново – крепост Кота 102.5


60 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Кота 102.5 се намира в едноименната местност, на 1.27 km северозападно по права линия от центъра на село Попрусаново. Разположена е върху езикообразно възвишение със отвесни склонове на североизток и стръмни от запад, север и изток. От запад е ограничено от суходолието Табан, а от север и изток- от други две суходолия.

Твърдина Кота 102.5 е най- достъпна е от юг по билото на възвишението. Тук се намира и входът, разположен между две кули. Крепостната стена е изработена от обработени лицеви камъни и хоросан, а в средата пълнеж от ломени камъни и хоросан. Има неправилна правоъгълна форма с дължина около 133 m и широчина около 50-65 m. Построена е през късната античност и в периода IX-XI век е възстановена и отново обитавана.

Местоположение

Надморска височина: 89 m GPS координати: 43°54’37” С.Ш. и 27°24’31” И.Д.

Литература

Атанасов, Г. Към историческата география на Южна Добруджа. – В: Сборник Добруджа, 4. Варна, 1987.
Автори: М. Гърдев, К. Василев

План

К. Василев

Comments are disabled.