С. Полковник Чолаково – землено укрепление в м. Кале ери


Описание и история

Средновековно, землено укрепление има в местността „Кале ери“, на 3.1 km югоизточно по права линия от центъра на село Полковник Чолаково. Открито е през 1968 г. от Ст. Ангелова. Разположено е на слабо наклонена на запад тераса с ъгли насочени към посоките на света. От север, запад и югозапад е ограничено от суходолие. В момента цялата площ на обекта се обработва и той се забелязва само като очертания на терена. В план има форма на четириъгълник от юг, изток и североизток. От север, запад и югозапад формата е продиктувана от конфигурацията на терена. От югоизток отбранителната линия е била двойна. Приблизителните размери на твърдината са: около 455 m от югоизток, около 395 m от североизток, около 250 m от запад и около 195 m от югозапад. Добре запазения вал на укреплението е бил заравнен с машини и днес следите му личат само като светла ивица на тъмния фон на разораната почва. На повърхността няма следи от живот. Северно от укреплението е имало голямо неукрепено селище от VIII-X век.

Местоположение

Надморска височина: 187 m GPS координати: 43°54’51” С.Ш. и 27°34’31” И.Д.

Литература

Рашев, Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав /VII-XI в./. Варна, 1982.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.