С. Попрусаново – крепост Кота 100.0


63 / 100

Описание и история

Крепост Кота 100.0 се намира в едноименната местност, на 1.45 km северозападно по права линия от центъра на село Попрусаново. Разположена е върху носообразно възвишение със стръмни склонове на северозапад, север и изток. Най- достъпна е от югозапад. От северозапад и север носът е ограничен от суходолието Табан, а от изток- от друго суходолие.

Късноантичното и средновековно укрепление “Кота 102.5” се намира на 165 m югоизточно от тракийската твърдина, на съседния рид. Формата на обекта е елипсовидна, издължена в посока югозапад- североизток. Размерите са около 85х55 m. Терена на твърдината е изцяло залесен от дървета и храсти. По формата и разположението на Кота 100.0 може да се предположи, че е от тракийския период.

Местоположение

Надморска височина: 100 m GPS координати: 43°54’39” С.Ш. и 27°24’23” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.