С. Попкралево – крепост Екуестрис


6 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Equestris/Екуестрис/Конен се намира на 1.83 km югоизточно по права линия от центъра на село Попкралево. Изградена е на възвишение, което се издига на 40-50 m над околното суходолие. От изток и юг склоновете са отвесни, а от запад и север- много стръмни. Най- достъпно е от северозапад, където чрез тясна шийка възвишението се свързва с останалата част от масива. От запад, юг и изток то е ограничено от суходолието Табан, а от север е ограничено от друго по- малко суходолие. Твърдината заема южната и най- вече югоизточната част на хълма, където от юг, изток и от части от запад склоновете са отвесни. Формата на обекта е неправилна, продиктувана от конфигурацията на терена. От север на юг се забелязват три отбранителни линии, като външната е най- добре изразена. Тя се състои от крепостна стена и ров, който е издълбан на 9 m пред нея. Отбранителната линия прегражда височината от бряг до бряг на дължина от около 365 m. От изток и в средата линията е дъгообразна и изпъкнала навън. На 88 m от западния, отвесен бряг тя прави чупка. От нея линията става права и променя посоката си от югозапад към запад. Втората защитна линия е изградена на 90 m южно от първата. Тя също прегражда цялото вътрешно пространство от бряг до бряг. До 130 m от източния, отвесен бряг тя е вътрешна. От 130 m на запад тя става южна, външна, крепостна стена, като върви по южния отвесен склон. Между него и западния отвесен склон има около 54 m разстояние което от юг не е отвесно, а е стръмно. Южната крепостна стена прегражда него до западния, отвесен склон. Има вероятност преградната линия да е продължавала и в суходолието, като го е преграждала. Третата най- южна отбранителна линия затваря от север скалист нос с отвесни, скални склонове от изток, юг и запад. Вероятно се е състояла от ров и крепостна стена. Дълга е около 38 m. Заграденото пространство е дълго в посока север- юг около 46 m. Вероятно това е цитаделата на крепостта. Предполага се, че твърдината е построена през късната античност. По времето на Първото българско царство също е съществувала. Р. Рашев намира керамика от средновековието- глазирани съдове, правени на бавно колело, която се датира от IX-X в. Предполага се, че това е споменатото от Прокопий укрепление Equestris. Пред външната крепостна стена е имало предградие. Обекта и селището извън него вероятно са престанали да съществуват след X век- вероятно унищожени от печенегите. В по- късни времена на територията на неукрепеното селище, на 50 m северно от външната, крепостна стена е построен правоъгълен кастел с кули по ъглите, в средата на който се вижда голяма постройка разположена по дължина в посока изток- запад. Може би този обект е бил укрепен манастир от XII-XIV век. Той, както и крепостта още не са изследвани от археолозите.

Местоположение

Надморска височина: 94 m GPS координати: 43°58’14” С.Ш. и 27°23’23” И.Д.

Литература

Рабовянов, Д. Извънстоличните каменни крепости на Първото българско царство (IX – началото на XI в.). София, 2011.
Автор; М. Гърдев

Планове

К.Василев

s popkralevo krepost ekuestris 5f424a7da445e

Comments are disabled.