С. Попкралево – крепост или укрепен манастир


4 / 100

Описание и история

Средновековна крепост или укрепен манастир има на 1.77 km югоизточно по права линия от центъра на село Попкралево. Изградена е на възвишение, което се издига на 40-50 m над околното суходолие. От изток и юг склоновете са отвесни, а от запад и север- много стръмни. Най- достъпно е от северозапад, където чрез тясна шийка възвишението се свързва с останалата част от масива. От запад, юг и изток то е ограничено от суходолието Табан, а от север е ограничено от друго по- малко суходолие. Обекта е построен само на 50 m пред крепостта „Екуестрис“, върху територията на селището пред крепостта. Има правилна, правоъгълна форма издължена в посока северозапад- югоизток. Отбранителните съоръжения са силно обезличени, като се проследяват очертанията на южната половина му половина, изорана от иманяри. В югозападният ъгъл се забелязват останките на кула. Цялата крепостна стена е обиколена с ров, намиращ се на около 10-20 m пред твърдината. Вътре се забелязват останки от сгради. Вероятните му размери са 95х65 m. Иманярите са направили от терена лунен пейзаж и няма място което не са разкопали. В техните изкопи има много фрагменти от битова и строителна керамика. Крепостта “Екуестрис” и селището извън нея вероятно са престанали да съществуват след X век- може би унищожени от печенегите. В по- късни времена на територията на неукрепеното селище е построен правоъгълния кастел с кули по ъглите. В средата му се виждат останки от голяма постройка разположена по дължина в посока изток- запад. Може би този обект е бил укрепен манастир от XII-XIV век. Той, както и крепостта още не са изследвани от археолозите.

Местоположение

Надморска височина: 88 m GPS координати: 43°58’16” С.Ш. и 27°23’21” И.Д.

Литература

Автори: К. Василев, М. Гърдев

Comments are disabled.