С. Старо село – крепост Кинтон


Описание и история

Късноантична крепост „Кинтон“ вероятно се намира в местността „Мал тепе“, на 3.4 km северно по права линия от центъра на село Старо село. В днешно време е изцяло разрушен. На мястото се виждат и бегли останки от землено укрепление, но не може да се установи от кой период е. Кастелът е споменат от Прокопий в неговото съчинение „За строежите“ през VI век. Твърдината е първата на запад от „Трансмариска“. За установяване местоположението на „Кинтон“ допълнителен довод дава и самото наименование на обекта. Зад него стои латинското числително quantum, т.е. кастел е построен при петата милиардна колона, но броена от „Медиолана“. И действително разстоянието между „Калето“ при село Нова Черна и „Мал тепе“ при Старо село отговаря точно на посочените мили. Наличието на античен обект в местността „Мал тепе“ е установено от Вагалински и Динчев. Керамиката е от ранно и късножелязната епоха, от римската, и късноантичната епоха. Не са открити находки от Първата българска държава, а земленото укрепление от това време (?) е изцяло заравнено от селскостопанска дейност. В многобройните иманярски изкопи понякога се виждат градежи. На обекта са откривани топилни пещи и оръжие.

Местоположение

Надморска височина: 28 m GPS координати: 44°01’13” С.Ш. и 26°31’56” И.Д.

Източници

Петков, Е. Антична история и топография на Трансмариска. Колектив, История на Tутракан, том I. Тутракан, 2010 
Динчев, В. Тутракан в историческото развитие на Добруджа. Тутракан, 1995
М. Гърдев

Обекти в БългарияОбласт СилистраОбщ. ТутраканСевероизточна Б-я

Comments are disabled.