С. Краново – крепост Лозен град


62 / 100

Описание и история

Крепост или землено укрепление Лозен град се намира в едноименната местност, на 0.5 km североизточно по права линия от центъра на село Краново. От сателитна снимка се виждат очертанията на обект с неправилна форма. От нея, размерите и разположението, може да се предположи, че става въпрос за землени укрепление от средновековието и може би от късната античност.

Лозен град е разположен е на възвишение със стръмни склонове от север, североизток, югоизток, юг и югозапад. От север и североизток възвишението е ограничено от суходолие, а от югоизток, юг и югозапад- от поток, който събира водите и на още две чешми. От изток склонът му свършва в суходолието Чаира/Суха река. Твърдината е най- достъпна от северозапад и изток.

Защитната линия следва конфигурацията на терена, като от изток и северозапад е силно обезличена от селскостопанска дейност. Лозен град е сложно съоръжение, като точната му форма може да се определи само на място и с модерни изследвания.

Максималните размери на крепостта са 420 m в посока югозапад- североизток и около 300 m в посока северозапад- югоизток. Южната част, която е естествено защитена със стръмни склонове от запад, юг и изток е обособена като вътрешно укрепление, в което има обособени със защитни линии няколко отделни твърдини. От разположението на някой защитни линии може да се извади заключение, че във времето крепостната, защитна линия е преправяна.

Местоположение

Надморска височина: 99 m GPS координати: 44°00’33” С.Ш. и 27°38’24” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.