С. Велчево – крепост Балаклий


65 / 100

Описание и история

Тракийска, антична и късноантична крепост и вероятно средновековен, укрепен манастир Балаклий, се намира на връх “Попови поляни” на 4.44 km югоизточно по права линия от центъра на село Велчево. Изградена е на връх от рида “Левовица”, който е разположен в посока югозапад- североизток. Върхът от изток е ограничен от река Плачковица, а от запад- от поток, който е приток на река Елшик/Елишен. Склоновете му от запад, изток и север са високи и стръмни. На 300 m южно по билото се намира връх „Левовица“, който е стратегически и е най- високия на рида. От него има отлична видимост във всички посоки и на голямо разстояние. На него е имало изнесена, самостоятелна сигнално- наблюдателна кула.

Първоначално тракийското укрепление Балаклий е заемало върха и част от западния му склон. Размерите му вероятно са били 88х157 m. Защитената площ е била около 11.2 дка. През римския период тук е имало гарнизон, който е обслужвал кулата на връх „Левовица“ и може би пътна станция, тъй като тук има кръстовище на древни пътища. През късната античност на този важен, пътен възел е изградена твърдината Балаклий, която е с пентагонална форма и размери на стените: от север- около 53 m, от изток- около 51 m, от югоизток- около 50 m, от югозапад- около 42 m и от запад- около 58 m. Затворената площ е около 4.6 дка. От югоизток, изток и север, където стените са достъпни, отбранителната линия е двойна.

През средновековието има вероятност тук да е издигнат средновековния, укрепен манастир Балаклий, на  който Плаковския манастир „Св. Пророк Илия“ се явява наследник. Той е основан от цар Иван Асен II през 1228 г. върху руините на старата крепост Балаклий, а е разрушен през 1393 г. По- късно около 1450 г. е възстановен и отново на два пъти е разоряван.

Тук се събират два древни пътя. Първият в посока север- юг идва от „Никополис ад Иструм“ и „Зикидева“ и отива към античния „Проход на Републиката“ с отклонение към „Твърдишкия проход“ и „Чумерна“ за Твърдица и „Кабиле“. Другият път е се движи в посока изток- запад като се проследява от Черно море през целия Предбалкан. През късната античност той е военен и обслужва движението на войскови части по редицата късноантични крепости. В тая отсечка той идва от връх „Голяма поляна“ от изток, минава южно до „Харваловско кале“, където пресича река Плачковица, изкачва се тук и продължава към късноантичната крепост и средновековен манастир над съвременния Килифаревски манастир.

Местоположение

Надморска височина: 550 m GPS координати: 42°57’50” С.Ш. и 25°43’11” И.Д.

Литература

Овчаров, Т. Старините във Великотърновска община. В. Търново, 2006.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.