С. Крушето – крепост Кале баир

С. Крушето - Кале баир

Югоизточната стена на крепост Кале баир.


65 / 100

Описание и история

Антична, късноантична и средновековна крепост Кале баир се намира на 3.18 km североизточно по права линия от центъра на село Крушето. Изградена е на нос, с неправилна сърповидна в момента форма, издължен в посока югоизток- северозапад. От север, запад и юг склоновете са високи и стръмни, като от запад и юг са свлачищни. Най- достъпен е от югоизток, където чрез изкуствено издълбана седловина и ров, носът се свързва с останалата част от масива. От запад тече река Янтра, която по онова време вероятно от юг, югозапад и запад е ограничавала възвишението плътно. Твърдината се издига на около 86 m над нивото на реката.

Кале баир в момента е с неправилна сърповидна форма, като от юг и отчасти от запад липсва защитна линия, която вероятно е отнесена от реката. Формата на укреплението, очертана от С. Стефанов, който е обиколил обекта през 1930 г., не отговаря на съвременната форма, като липсва именно част от юг и запад. Липсващата част от Кале баир в момента, спрямо скицата на С. Стефанов е около 1/3 или 1/2 от общата площ.

Градище Кале баир има форма на неправилен многоъгълник, издължен в посока северозапад- югоизток при максимална дължина 245 m и около 145 m ширина в момента в най- широката част. Според С. Стефанов максималната ширина е била 160 m. През 1930 г. ясно са се очертавали основите на крепостните стени под дебел насип. Днес те почти са унищожени от местното население, което е вадило камъни за строеж. Над насипа са се показвали основите на северозападната и югоизточната стена. Лицата на стените са били от дялани камъни, а вътрешността от ломени камъни, споени с бял и червен хоросан.

От югоизток, изток и север на Кале баир е издълбан крепостен ров, дълбок на места до 6 m и широк до 20 m. Той от югоизток е плътно под крепостната стена, а от североизток и север слиза под хълма, като от тая достъпна страна образува втора защитна линия, която вероятно е имала и дървена палисада откъм страната на крепостта.

Намерените монети са от римския период- II-III век. Битовата керамика на обекта е от V-VII век и от времето на Второто българско царство (XII-XIV век). Несъмнено обекта е римски, а по- късно и византийски, но е преизползван и през XII-XIV век. В момента укреплението е обрасло с дървета, храсти и високи треви.

Главната задача на Кале баир е била да охранява моста над река Янтра, след водослива ѝ с река Росица. По тоя мост (който съществува като комуникация от времето на римляните до днес) е минавал главния, римски път от „Никополис ад Иструм“ към „Марцианополис“ в посока запад- изток. Минимум още един античен път, който се движи в посока запад- изток и върви северно от първия, е използвал моста, като при него двата пътя се събират, а след него се разделят, като единият тръгва на югоизток, а другия на североизток. От входът ѝ, който е от югоизточната страна, на северозапад, североизток, изток и юг се забелязват по терена издълбани много средновековни пътища.

От Кале баир има пряка визуална връзка с „Никополис ад Иструм“ и крепостта при с. Поликраище на югозапад, с крепостите „Ряховец“ и „Камъка“ при гр. Г. Оряховица, „Св. св. Петър и Павел“ при гр. Лясковец на юг, с крепостите „Пенев мост“ при гр. Д. Оряховица и „Малтепе“ при с. Драганово на югоизток. С прехвърляне на сигнала през 1 сигнално- наблюдателна кула с крепостите „Леса баир“ при с. Драганово на югоизток и с крепостите при с. Раданово на север.

Местоположение

Надморска височина: 126 m GPS координати: 43°15’56” С.Ш. и 25°41’40” И.Д.

Литература

Стефанов, Ст. Старините по долния басейн на Янтра. София, 1956.
Овчаров, Т. Средновековни обекти във Великотърновско. В. Търново, 2001.
Автор: М. Гърдев

План

s krusheto krepost kale bair 5f411a8cb4dfd
Скица на крепост Кале баир от С. Стефанов.

Comments are disabled.