С. Балван – крепост Широк габър

С. Балван - Широк габър

Квадра в стената на цитаделата на Широк габър.


68 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Широк габър се намира в едноименната местност, на 4.89 km североизточно по права линия от центъра на село Балван. Изградена на стратегическо, езикообразно възвишение с отвесни, скални склонове от юг, запад и север. Единствения достъп е от изток по билото на рида. От запад под обекта тече река Живата вода, а от юг- десен неин приток.

Твърдината Широк габър е с неправилна форма, издължена в посока изток- запад. Приблизителните, максимални размери са около 150х76 m. Защитената площ е около 9.06 дка. На 65 m западно от източната крепостна стена е изградена още една преградна стена в посока север- юг. В най- западната и най- непристъпна част е изградена цитаделата на Широк габър, която се намира на около 50 m западно от преградната, вътрешна стена.

Тя е с неправилна триъгълна форма, продиктувана от конфигурацията на терена. От изток е издигната крепостна стена, която в момента се проследява под насип, висок около 3-4 m. Част от основата на стената се вижда под насипа. Лицето в основата е било изградено от добре оформени квадри. Стени от запад, юг и север не се забелязват, но от тия страни склоновете са отвесни и високи около 5-15 m. Максималните размери на цитаделата са 25 m в посока изток- запад и около 38 m в посока север- юг. Тя е изградена на най- високата част на Широк габър.

На 383 m от крепостта, в посока югозапад, на западния бряг на река Живата вода се намира укрепено селище „Градището“ при с. Мусина. Двата обекта вероятно исторически са взаимно свързани.

Твърдината Широк габър е изградена на кръстовище на антични, второстепенни пътища които при нея се пресичат. Комуникациите са изпълнявали задълженията си в посоки север- юг и изток- запад. Пътят в посока изток- запад тук вероятно по мост е пресичал река Живата вода.

Широк габър е служила за охрана и наблюдение на древните пътища, който са минавали покрай нея, както и за наблюдение на околността във всички посоки. Укреплението също така е изпълнявало и сигнални функции. От него са подавани на визуални сигнали до съседните наблюдателни кули и крепости, които са предавали сигнала нататък, до големите градове и гарнизони, като сигналът се е предавал чрез палене на огън или чрез звук (надуване на рог или биене на тъпан). По този начин съобщението за нападение се е предавало с възможно най- голямата скорост по ония времена.

Широк габър има визуална връзка на запад има с крепостите при с. Емен и крепост „Градището“ при с. Мусина, на североизток- с крепостта при с. Дичин, на изток- с кулата на връх „Ергелекайрак“, на север- с кулата на „Голямата чука“.

Местоположение

Надморска височина: 268 m GPS координати: 43°07’44” С.Ш. и 25°25’14” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.