С. Балван – крепост Широк габър

С. Балван - Широк габър

Квадра в стената на цитаделата на Широк габър.


68 / 100

Описание и история

Тракийска крепост Широк габър се намира в едноименната местност, на 4.89 km североизточно по права линия от центъра на село Балван. Изградена на стратегическо, езикообразно възвишение с отвесни, скални склонове от юг, запад и север. Единствения достъп е от изток по билото на рида. От запад под обекта тече река Живата вода, а от юг- десен неин приток.

Твърдината Широк габър е с неправилна елипсовидна форма, издължена в посока север- юг. Приблизителните, максимални размери са около 35х45 m. Защитената площ е около 1.2 дка. Крепостната стена се проследява под насип, висок над 2 m и широк около 4 m. Тя прегражда цялата широчина на носа. Стената е била дебела около 2.5 m, като широчината ѝ се наблюдава върху най- високата част от насипа. Входът вероятно е бил в най- южната част на стената, където е отвесният, скален склон. Във вътрешността не се забелязват останки от сгради. От изток извън укрепеното пространство от въздуха се забелязват очертанията на правоъгълни сгради, но на терена на място не се виждат следи от тях.

На 383 m от крепостта, в посока югозапад, на западния бряг на река Живата вода се намира укрепено селище „Градището“ при с. Мусина. Двата обекта вероятно исторически са взаимно свързани.

Широк габър е изградена на кръстовище на антични, второстепенни пътища които при нея се пресичат. Комуникациите са изпълнявали задълженията си в посоки север- юг и изток- запад. Пътят в посока изток- запад тук вероятно по мост е пресичал река Живата вода.

Крепост Широк габър е служила за охрана и наблюдение на древните пътища, който са минавали покрай нея, както и за наблюдение на околността във всички посоки. Укреплението също така е изпълнявало и сигнални функции. От него са подавани на визуални сигнали до съседните наблюдателни кули и крепости, които са предавали сигнала нататък, до големите градове и гарнизони, като сигналът се е предавал чрез палене на огън или чрез звук (надуване на рог или биене на тъпан). По този начин съобщението за нападение се е предавало с възможно най- голямата скорост по ония времена.

Широк габър има визуална връзка на запад има с крепостите при с. Емен и крепост „Градището“ при с. Мусина, на североизток- с крепостта при с. Дичин, на изток- с кулата на връх „Ергелекайрак“, на север- с кулата на „Голямата чука“.

Местоположение

Надморска височина: 268 m GPS координати: 43°07’44” С.Ш. и 25°25’14” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.