С. Мусина – крепост в м. “Широк габър”


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост или кула има в местността „Широк габър“, на 2.97 km южно по права линия от центъра на село Мусина. Крепостта е изградена на стратегическо, езикообразно възвишение с отвесни, скални склонове на юг, запад и север. Единствения достъп е от изток, където е ограничен с крепостна стена, която в момента се проследява под насипен вал. Обекта е с неправилна форма, продиктувана от релефа на терена. Приблизителните, максимални размери са 25х30 m. На 383 m от него, в посока югозапад, се намира укрепеното селище „Градището“. По всяка вероятност твърдината е служила за охрана и наблюдение на древния път, който минава край нея, както и за наблюдение на околността във всички посоки. Укреплението също така е изпълнявало и сигнални функции. От него са подавани на визуални сигнали до съседните наблюдателни кули, които са предавали сигнала нататък, до големите градове и гарнизони, като сигналът се е предавал чрез палене на огън или чрез звук (надуване на рог или биене на тъпан). По този начин съобщението за нападение се е предавало с възможно най- голямата скорост по ония времена. Визуална връзка на запад има с кулата на „Голямата могила“ при с. Емен и крепост „Градището“ при с. Балван, на изток- с кулата на връх „Ергелекайрак“, на север- с кулата на „Голямата чука“.   

Местоположение

Надморска височина: 268 m GPS координати: 43°07’44” С.Ш. и 25°25’14” И.Д.

Източници

М. Гърдев

Обекти в БългарияОбласт В. ТърновоОбщ. ПавликениСевероизточна Б-я

Comments are disabled.