С. Острово – укрепено селище


7 / 100

Описание и история

Тракийско и антично, укрепено селище има в Ловно стопанство Воден. Информацията за селището е от Йордан Стефанов. Според него на територията на бившето село Воден има две укрепени селища. По времето на римляните там са лагерували части от римски легиони.

Местоположение

Надморска височина: ? m GPS координати: ? С.Ш. и ? И.Д.

Литература

Стефанов, Й. Загадките на историко- археологически резерват Сборяново и Стомогилието. В. Търново, 2004.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.