С. Острово – крепост Кючук кале / Сърта кале


7 / 100

Описание и история

Тракийска крепост, наречена “Кючук кале”/”Сърта кале” се намира в едноименната местност, на 6.32 km североизточно по права линия от центъра на село Острово, на територията на ДЛС Воден. К. Шкорпил ни описва твърдината като плоска могила, с горен диаметър 70 крачки. Изградена е на рид ограничен от югоизток, изток и североизток от река Воденски дол, а от северозапад от сухо дере. Склоновете на рида от северозапад, североизток и югоизток са стръмни, а на места от североизток и отвесни. Обекта е разположен в северния ъгъл на рида. Реално е с неправилна, правоъгълна форма с приблизителни размери 85 m в посока югозапад- североизток и 101 m в посока северозапад- югоизток.

Местоположение

Надморска височина: 234 m GPS координати: 43°42’18” С.Ш. и 26°40’42” И.Д.

Литература

Рашев, Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав /VII-XI в./. Варна, 1982.
Шкорпил, К. Материальi для Болгарских древностей. Абоба – Плиска. – В: ИРАИК, 10. София, 1905.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.