С. Острово – укрепено селище в м. Хасара


7 / 100

Описание и история

Тракийско и антично, укрепено селище има в местността „Хасара“, на 6.6 km източно по права линия от центъра на село Острово, на територията на ДЛС Воден. На място, вляво от пътя се забелязват останки от зидове. Информацията за селището е от Йордан Стефанов. Според него на територията на бившето село Воден има две укрепени трако- римски селища. По времето на римляните там са лагерували части от римски легиони.

Местоположение

Надморска височина: 226 m GPS координати: 43°41’44” С.Ш. и 26°41’07” И.Д.

Литература

Стефанов, Й. Загадките на историко- археологически резерват Сборяново и Стомогилието. В. Търново, 2004.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.