С. Кладенци – средновековно, укрепено селище


Описание и история

Средновековно, укрепено селище има на 0.8 km източно по права линия от центъра на село Кладенци. Построено е на равен терен при голямо съсредоточаване на водоизточници. Местността се казва „Кърк бунар“/“40 кладенци“. Изградено е на кръстопът на два антични пътя. От север на юг пътят „Дуросторум“- „Деултум“ през „Айтоския проход“, а от изток на запад е пътят „Залдапа“- Абритус“. Съществувало е през VIII-IX век. В края на IX век при нахлуването на маджарите, укреплението губи отбранителните си функции. На 3.6 km югозападно от него е построена каменната крепост “Скала”, която продължава охраната на трите пътя (третият е „Дръстър“- „Плиска“ или „Дуросторум“- „Маркели“, който минава покрай село Скала). Твърдината е с трапецовидна форма с размери 176х160х160х156 m и площ от 25 дка. В днешно време обекта е изцяло унищожен. Защитната линия е била съставена от ров и вал. Западния ров е бил широк 15 m и дълбок около 2 m. Вероятно валът е бил укрепен с камъни.

Местоположение

Надморска височина: 244 m GPS координати: 43°42’36” С.Ш. и 27°15’18” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Материальi для Болгарских древностей. Абоба – Плиска. – В: ИРАИК, 10. София, 1905.
Рашев, Р. Старобългарски укрепления на Долния Дунав /VII – XI в./. Варна, 1982.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.