Гр. Завет – землено укрепление в м. Хисарлъка


7 / 100

Описание и история

Средновековно, землено укрепление има в местността “Хисарлъка”/”Калето”, на 4.47 km северно по права линия от центъра на град Завет. Разположено е върху тераса, ориентирана в посока югоизток- северозапад, ограничена от доловете Гене Богдан кулак и Месталък кулак. Откъм достъпната южна страна на носа, напречно е издигнат землен вал- насип с ширина около 20 m и ров южно от него с широчина около 10 m. Общата дължина на укрепената линия е около 60 m. В североизточната част на укрепената линия е входът към вътрешността. Тук валът прекъсва без да достига до края на терасата. Укрепената площ е около 30 дка. Намерената керамика е от IX-XI век.

Местоположение

Надморска височина: 223 m GPS координати: 43°47’54” С.Ш. и 26°41’01” И.Д.

Литература

Дзанев, Г. Завет, общински център, Русенска област. – В: Плиска – Преслав, 7. Шумен, 1995.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.