С. Оходен – землено укрепление в м. Селището


Описание и история

Средновековно землено укрепление има на около 1.83 km източно от село Оходен. Оходен е старо селище и датира от българското средновековие. Първоначално селото е било в местността “Селището” над “Манастира”. Местността “Селището” е южен леко полегат склон, върху който и сега се вижда старо землено отбранително съоръжение от окоп и вал. Този вал е направен от изкопаната земя от окопа, изхвърляна и трамбована от вътрешната страна на отбранителното землено укрепление. Вероятно от това землено съоръжение е получило своето име Обходен, щото е било “обходено” с окоп и вал и допълнително защитено с дървена палисада или плет. В съседство със Селището са развалините на голяма средновековна църква, която селяните наричат “Манастира”.

Местоположение

Предполагаеми координати: Надморска височина: 289 m GPS координати: 43°21’31” С.Ш. и 23°43’55” И.Д.

Източници

http://iskarskodefile.com/index.php?r=mesta/d6484/d6487/d6489/d6504&lang=bu

Comments are disabled.