С. Лиляче – Лиляшка крепост


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Лиляшка крепост/Лиляче се намира на 2.52 km югоизточно по права линия от центъра на село Лиляче. Крепостта е издигната на скалисто плато, доминиращо над околният равнинен терен, на левия бряг на река Лиляшка бара. Под самата крепост се намира един от най- големите скални мостове в България- „Божият мост“ под който минава реката. Укреплението има неправилна форма с площ от 8-9 дка, като крепостните му стени следват конфигурацията на терена, който има наклон на север. Южната стена на укреплението е издигната на най- високата точка на платото. Твърдината е най- достъпна от югозапад през платото и от югоизток, където е издигната двойна крепостна стена- основна и протейхизма. Стената и протейхизмата са градени от местен, ломен камък, споен със здрав бял хоросан. Възможно е камъкът да е добиван от пещерите под крепостта. Основната стена е дебела около 1.5 m, като по нея има издигнати три външни за куртината крепостни кули. И трите кули са разположени на югозападната стена. Там се намират и две от трите порти на укреплението, защитавани съответно от югозападната и югоизточната кули. Югозападната кула се явява ъглова за укреплението. Тя е с по- големи размери от останалите кули и пред нея не е имало протрйхизма. В днешно време южната стена е реставрирана и експонирана, като останките от протейхизмата са зарити. Протехизмата ясно си личи на югоизточната стена, която е издигната на сравнително стръмен склон. Още една правоъгълна кула и порта са разположени на северозападната част от укреплението, точно върху скалният мост. През тази порта от укреплението се преминава на отсрещният бряг на реката от където тръгва стар път. От север крепостна стена не е имало, тъй като отвесните до 15 m скални брегове на реката са били достатъчна защита. В най- високата, югозападна част на платото е отделено неправилно триъгълно пространство с вътрешна стена. Отделеното пространство най- вероятно е било цитадела, като югозападната порта е водила директно в нея. По терена на крепостта се наблюдават останки от сгради и фрагменти от керамика. Укреплението е изпълнявало стражеви функции през късно римската епоха. Първите заселници на сегашното село са били защитници на крепостта. От нея има идеална видимост към равнината и Врачанския балкан на юг. В средата на пространството заградено от крепостните стени има голяма постройка, която е единствената разкопана от археолозите. Снабдяването с вода се е извършвало по стълби до реката.

Местоположение

Надморска височина: 245 m GPS координати: 43°18’52” С.Ш. и 23°33’08” И.Д.

Източници

К. Василев

Снимки

https://picasaweb.google.com/108821068306103878624/XWWvKF

Планове

s lilyache lilyashka krepost 5f3e76804c217

Comments are disabled.