С. Новосел – крепост


7 / 100

Описание и история

Антична крепост има в землището на село Новосел, вероятно в местността „Ташлъка“ или предполагаемо на 3.67 km югоизточно по права линия от центъра на село Новосел. Във вековната гора са откривани монети от II-III век. По сведения на местни жители там се наблюдават тухлени градежи със сводесто покритие и арковидни входове. При археологически обход е намерено голямо количество ломени и дялани камъни, с полепнал по тях хоросан, както и строителна керамика. Намерен е долиум съхранявал вероятно зърнени храни. Тези сведения показват, че някъде в гората има римска крепост, която още не е локализирана.

Местоположение

Предполагаеми координати: Надморска височина: 336 m GPS координати: 43°16’20” С.Ш. и 26°51’00” И.Д.

Литература

Бонев, С. Към археологическата карта на Шуменско. – В: ИИМШ, кн. 8. Шумен, 1993.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.