С. Ново градище – крепост Голям Коклюк

С. Голямо градище - крепост Голям Коклюк

Източния вход в крепостта Голям Коклюк сниман от запад. Автор: М. Гърдев


75 / 100

Описание и история

Късноантична крепост Голям Коклюк се намира в едноименната местност, на 2.72 km източно по права линия от центъра на село Ново градище. Изградена е в източния край на дълъг рид, който се спуска от запад на изток. От североизток е ограничен от пролома на Голяма река, а от югоизток- от ляв неин приток, от северозапад и югозапад- от суходолия. Склоновете от югоизток, североизток и северозапад са много стръмни.

Крепостта Голям Коклюк е най- достъпна от югозапад по билото на рида. Местността е обрасла с гъста гора. Крепостните стени се издигат до 1.5 m височина и се проследяват под насип. Твърдината е с трапецовиден план и заема площ от около 14.8 дка. Максималните размери са около 150 m в посока североизток- югозапад и 180 m в посока северозапад- югоизток. Входът е от югозападната страна, където тя е най- достъпна. Зидовете са градени от полуобработен камък, споен с бял и червен хоросан, и редуващи се тухлени пояси. Обекта е със слаб наклон на североизток.

През Голям Коклюк в посока изток- запад минава късноантичният път, който до тук върви по дефилето на Голяма река. От укреплението Голям Коклюк пътят продължава на северозапад към крепостта “Кале пътека”.

Местоположение

Надморска височина: 240 m GPS координати: 43°13’08” С.Ш. и 26°05’26” И.Д.

Литература

Петрова, М. Ново Градище. В. Търново, 2004.
Автор: М. Гърдев

Снимки

Снимки на крепост Голям Коклюк

Планове

Автор: К. Василев

Comments are disabled.