С. Николаевка – крепост Акис/Акве


4 / 100

Описание и история

Антична и късноантична крепост и вероятно римска, пътна станция Акис/Акве се намира на 1.9 km южно по права линия от центъра на село Николаевка. Изградена е на терен с лек наклон на север, ограничен от изток, запад и север от водослива на две реки. Обекта е най- достъпен от юг, където всъщност е и тилът му. Вдигнат е през римският период, като непристъпността на терена не е било приоритет на строителите. Североизточно от твърдината, на около 620 m се е намирало селището. Името Акве отговаря на мястото, тъй като в долината на реката при укреплението и селището има и до ден днешен три чешми. Крепостта е имала формата на правоъгълник, обърнат с тясната си страна на север- североизток. Дължината на обекта е била около 300 крачки или приблизително около 230 m по наши изчисления. Широчината предполагаемо е била около 140 m. Твърдината още по времето на К. Шкорпил е бил почти изцяло унищожена. Крепостните стени са били изградени от дялани камъни, скрепени със скоби и споени с хоросан. Тук е намерен граничен камък на римска провинция Тракия, с надпис на него „f(ines) terr(ae) Thrac(iae)l“, както и римски императорски монети. Покрай укреплението минава главния, античен път „Дуросторум“- „Анхиало“, който пресича Стара планина през „Дюлинския проход“. Ако се предположи, че тук е имало римска, пътна станция и се приеме, че станция „Палматис“ се намира при село Оногур общ. Тервел, то между тях трябва да има още една пътна станция. Тя трябва да се търси при крепостта при село Долина общ. Добрич, където главният път от „Залдапа“ се пресича с главния път „Дуросторум“- „Анхиало“.

Местоположение

Надморска височина: 314 m GPS координати: 43°20’22” С.Ш. и 27°40’17” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Материальi для Болгарских древностей. Абоба – Плиска. – В: ИРАИК, 10. София, 1905.
Торбатов, С. Укрепителната система на провинция Скития (края на III – VII век). Велико Търново, 2002.
Автор: М. Гърдев

Обекти в БългарияОбласт ВарнаОбщ. СуворовоСевероизточна Б-я

Comments are disabled.