С. Дебелец – укрепено селище


4 / 100

Описание и история

Халколитно, укрепено селище има в язовир Цонево, близо до село Дебелец. В района на североизточна България са проучени няколко селищни могили от халколита с укрепителна система, една от тях е селищната могила при потопеното село Голямо Делчево. Могилата е била разположена в долното течение на река Камчия. Самото село се е намирало в близост до село Дебелец. Димитър Златарски още през 1931 г. открива в нея праисторическо селище, но дълго време то не било проучвано. През 1968 г., успоредно със строежа на язовир „Цонево”, започват спасителни разкопки. Само за три години голям екип археолози под ръководството на чл.кор. Хенриета Тодорова разкопава и проучва изцяло могилата. Селищната могила е образувана от останки на праисторически селища, натрупани на близо 10 m височина. По време на разкопките учените разкриват драматичната история на обитаването на това място. За първи път край речния бряг се заселили хора през ранния неолит- VI хил.пр.н.е. С течение на времето обаче климатът се променил, нивото на водите се покачили, образували се блато и хората били принудени да се преселят. През ранния енеолит (началото на V хил.пр.н.е.) водите на реката се отдръпнали и не след дълго тук отново възникнало селище, укрепено с тройна дървена ограда (палисада). По неизвестни причини то също било напуснато, но скоро след това- наново изградено. Тук учените направили забележително откритие- един от първите кладенци, известни в Европа. Кладенецът бил преустройван три пъти. Ново бедствие обаче застигнало обитателите на поселението. Всички жилища били изпепелени от голям пожар и едва 20-30 години по- късно по тези земи отново се появили заселници. С различни преустройства последното селище просъществувало без сътресения до края на неолита (началото на IV хил.пр.н.е.). От това време е и откритата голяма постройка- работилница за оръдия на труда и оръжия от кост и мед. По време на разкопките са намерени антропоморфни керамични съдове и повече от сто идола от кост и глина. Проучени са 30 гроба- част от некропола на седалището. Те са предимно от последния период, в който мястото е било обитавано (късния неолит). Мъртвите са погребани в поза хокер- свити и полегнали на една страна с прибрани при гърдите ръце, т.е. положението на детето в майчината утроба.

Местоположение

Предполагаеми координати: Надморска височина: 49 m GPS координати:42°59’30” С.Ш. и 27°24’51” И.Д.

Литература

http://www.nasamnatam.com/statia/Selishtnata_mogila_pri_selo_Goliamo_Del… (Достъп: 07.09.2014)
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.