С. Дебелец – средновековен землен вал Спасено


Описание и история

Средновековен, землен вал Спасено/Преградата се намира в Камчийската планина, на 5.04 km южно по права линия от центъра на село Дебелец, върху вододелното възвишение между реките Камчия и Елешница, южно от височината “Османов юрт”. Северно от него се издигат няколко тракийски могили. Прегражда седловината между реките Елешница и Дермендере в права линия с дължина 450 m. В източния край е пресечен от стар път, наричан в миналото “Касаба йол”. Земленият насип е широк 15 m и висок до 3 m. Главният му ров е от юг, с широчина до 15 m и дълбочина до 2 m. От северната страна има втори ров, двойно по- тесен и по- плитък. К. Шкорпил предполага, че валовете с двойни ровове първоначално са били насочени на север и са използвани от Византия, а рововете откъм юг са били прокопани по- късно, когато валовете били заети от българите. Тази възможност за вала Спасено е изключена, тъй като наклона на терена към юг прави отбраната му откъм тази страна невъзможно. Засега това е единствения от валовете в Стара планина, проучен чрез разкопки.

Местоположение

Надморска височина: 212 m GPS координати: 42°57’13” С.Ш. и 27°24’48” И.Д.

Литература

Рашев, Р. Старобългарски укрепления на Долния Дунав /VII – XI в./. Варна, 1982.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.