С. Невша – крепост на височина Малкото елеме


Описание и история

Тракийска крепост е имало на височината “Малкото Елеме”, която се намира на 3.05 km западно по права линия от центъра на село Невша. Тя се издига на около 126 m над равнината. Самата височина представлява плато, което е защитено с отвесни, скални двойни склонове от изток, юг и запад, и много стръмни и високи от северозапад и север. То е с капковидна форма, насочена с острия ъгъл на североизток. Най- достъпна е от северозапад откъдето тръгва път или пътека на югоизток към платото. А по принцип най- полегат е североизточния ъгъл. За защита от тази страна е била изградена кула или бастион, чиито останки по времето на К. Шкорпил още са съществували на терена. По отвесните склонове и по платото е имало следи от изсичане в скалите. Според К. Шкорпил платото е било населявано, като вероятно са били укрепени само подстъпите към него, подобно на крепостта „Овеч“. Вероятно обекта е от тракийския период.

Местоположение

Надморска височина: 348 m GPS координати: 43°16’26” С.Ш. и 27°15’43” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Материальi для Болгарских древностей. Абоба – Плиска. – В: ИРАИК, X. София, 1905.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.