С. Черковица – укрепен град Анасамус


Описание и история

Античен и късноантичен укрепен град An Asamus/Анасамус/Асамус се намира в северозападния край на село Черковица. На 0.59 km по права линия от центъра на селото се намира югозападния ъгъл на крепостта. Укреплението има форма на неправилен четириъгълник. От въздуха се виждат западната стена, която граничи на север с река Дунав и южната, която на изток навлиза в селото. Около 2/3 от града са под днешното село. На площ е около 100 дка според археолозите. Наличието на монументална ранно- християнска църква в града през първата половина на VII век е засвидетелствано и от Теофилакт Симокот в разказа му за обсадата на Асимунт от стратега Петър. Именно тази църква е дала името на селото, както и на местността- „Манастирище”. Наблизо южно от крепостта на картите има отбелязани 3 чешми (извора). В миналото в източната част на Черковица е открита голяма антична сграда с неразкрит цялостно план, с аспида на север и с много разнообразни архитектурни детайли- колони, капители и бази. Тук е намерен и надпис, свързан с името на една непозната все още крепост „Ала боспоранорум”- „Alla bosporanorum”. В Асамус са квартирували през IV век помощни войски- „milles praevantores”- т.е. войски, които са имали задължение да откриват и предупреждават за появила се опастност. К. Шкорпил видял крепостта през 1905 г., отбелязва, че тя е имала на юг вал и ров с дължина около 600 крачки.

Местоположение

Надморска височина: 98 m GPS координати: 43°42’25” С.Ш. и 24°49’47” И.Д.

Източници

Митова- Джонова, Д. Археологически паметници в Плевенски окръг. София, 1979
М. Гърдев

Comments are disabled.